FUNNYBELLYDANCE
O trapasoch z našich vystúpení
Za niekoľko rokov nášho verejného prezentovania sme uzbierali množstvo humorných zážitkov
z neočakávaných situácií na pódiu počas tanca. Zhrnuli sme ich a z tohto materiálu sme pre vás pripravili malý zábavný kvíz o možnom aj nemožnom, o tom ako zákony fyziky,počasie či nepredvídané momenty zasiahnu do tanečnej choreografie. :) >>

Trapasy z vystúpení-zábavný kvíz :)
Trapasy z vystúpení – quíz:

Trapas č.1: Suverénne najčastejšie sa nám stáva, že nám na vystúpení pustia inú skladbu, než na akú plánujeme tancovať.
Čo vtedy robiť?
a) začať tancovať inú choreografiu, nehľadiac na to, že kostýmy sa k nej nehodia
b) nezačať tancovať, priblblo sa usmievať na dídžeja a posunkami mu naznačovať, že skladba je zlá, nech hľadá tú správnu

Trapas. Č.2: Hudba je správna, ale je pustená príliš skoro, tanečnice ešte nie sú nastúpené na pódiu. Čo vtedy robiť?
a) urýchlene vybehnúť spoza opony a tancovať rovno tam, kde je hudba
b) stáť za oponou dúfajúc, že sa zvukár dovtípi a skladbu pustí ešte raz

Trapas č3: Tanečnice sú nastúpené na pódiu, čakajú na hudbu, tá sa spustí, ale jej verzia je dvoj až trojnásobne zrýchlená. Čo robiť?
a) tancovať na choregrafiu rýchlejšie a brať to ako výhodu – rychlejšia verzia skôr skončí
b) nezačať tancovať a ostať napospas začudovanému publiku

Trapas č. 4: Počas tanca ohnivého flamenka s vejárom sa na pódiu rozviaže tanečnici sukňa. Čo robiť?
a) nechať sukňu spadnúť na zem a dotancovať v nohavičkách dúfajuc, že ostatné tanečnice dotyčnú dostatočne zakrývajú
b) zastaviť v choreografii, vejár zobrať medzi zuby a oboma chvejúcimi sa rukami si zaviazať na sukni mašľu

Trapas č. 5: Na podujatí v prírode počas letného slnečného dňa si tanečnica zabudne vo vlasoch okuliare a tie jej následne spadnú pri prvom hodení vlasmi v skupinovej choreografii. Čo robiť?
a) zastaviť, zdvihnúť okuliare, nasadiť naspäť na vlasy a následne prestať v tanci robiť akékoľvek pohyby hlavou
b) nezastaviť, nechať okuliare na zemi a snažiť sa celý čas tancovať okolo nich modliac sa, aby sa nepristúpili

Trapas č. 6: Pri skupinovej choreografii s orientálnou paličkou tanečnica zavadí druhej paličkou o príčesok. Čo robiť?
a) ťahať a vyšklbnúť pri tom príčesok kolegyni z vlasov
b) neťahať a nechať paličku zamotanú v príčesku, dotancujúc jedna choreografiu bez paličky a druhá s „dvoma“ paličkami

Trapas č. 7: "Okno" v skupinovej choreografii.
a) zastaviť, poobzerať sa po ostatných tanečniciach, zistiť čo tancujú a po spomenutí sa pridať
b) nezastaviť, robiť ľubovoľné pohyby tváriac sa, že všetko je OK a nenápadne sa poobzerať, čo tancujú tanečnice okolo

Trapas č.8: Uprostred choreografie umiestni hostiteľ medzi tancujúce tanečnice v snahe o romantickú atmosféru svietnik s horiacimi sviecami. Čo robiť?
a) jedna tanečnica sa obetuje, preruší choreografiu a svietnik odprace mimo tanečného parketu
b) opatrne tancovať okolo svietnika modliac sa, aby sa žiadnej nevznietil kostým

Trapas č.9: Vaša spolutanečnica sa vo svojom sólovom tanci s krídlami Isis dostane presne pod nádherný, kryštáľový luster. Rozprestreté krídla sú od neho vzdialené len pár milimetrov. Čo robiť?
a) poskokmi a gestami jej zo zákulisia naznačovať, aby sa v tanci posunula
b) zatajiť dych a spolu s publikom v napätí sledovať, ako to celé dopadne
Správne odpovede:
1b) stáva sa nám to opakovane – „hypnotizovanie“ dídžejov už máme nacvičené
2b) ... a zvukár sa väčšinou dovtípi, keď po minúte stále nikto nevystupuje
3a) publikum rýchlosť orientálnych skladieb nevie posúdiť, na konci je buď začudované alebo vo vytržení z chichotajúcich sa tanečníc – v závislosti od formálnosti udalosti, na ktorej sa vystupuje
4b) dotancovať v nohavičkách si zatiaľ žiadna netrúfla
5b) modlitby pomáhajú
6a) v tomto prípade treba zvoliť menšie zlo
7b) podstatné je si "okno" všimnúť, aby improvizácia netrvala príliš dlho, skúsenosti máme aj s odpoveďou a)
8b) vzhľadom na šok, ktorý sme týmto jeho nápadom utrpeli, nebola ani jedna schopná o reakciu v odpovedi a)
9a) nepomohlo to však. Luster síce celý nespadol, ale v jeden moment z neho padal kryštáľový "dážď"Vyhodnotenie:
Ak ste si vybrali správne všetky odpovede, blahoželáme! Buď máte neuveriteľnú telepatickú schopnosť alebo ste skutočný/á znalec/znalkyňa trapasov. Ak nie, nič si z toho nerobte, veď v živote sú aj dôležitejšie veci. Dúfame, že s >>

*
* >>

Partneri:
 
 
 
 
 
  OrientTanec.sk